حوزه شميران

? آرارات 1

مساحت: 15×23 متر، مديريت: خصوصي، روباز: ونک – خيابان آرارات – تلفن: 8030634

? آرارات 2

مساحت: 15×23 متر، مديريت: دولتي، روباز: ونک – خيابان آرارات – تلفن: 8030634

? ارکيده 2

مساحت: 8×25 متر، مديريت: خصوصي، روباز: وليعصر- روبروي مدرسه رازي – پلاک 1373تلفن: 7-8780136

? ارکيده 1

مساحت: 8×25 متر، مديريت: خصوصي، سرپوشيده: وليعصر- روبروي مدرسه رازي – پلاک 1373 – تلفن: 7-8780136

? انقلاب

مساحت: 10×20 متر، مديريت: خصوصي، سرپوشيده: وليعصر- جنب بيمارستان قلب– پلاک 1373 – تلفن: 6-2043101

? انقلاب

مساحت: 18×23 متر، مديريت: دولتي، روباز: وليعصر- جنب بيمارستان قلب–تلفن: 6-2043101

? ايثار

مساحت: 7×15 متر، مديريت: خصوصي، روباز

? ايران

مساحت: 5×10 متر، مديريت: تربيت بدني: خيابان شريعتي – خيابان يخچال – کوچه کي نژاد

? ايرانيان

مساحت: 5×12 متر، مديريت: خصوصي، سرپوشيده – خيابان فرشته – خيابان نيلوفرتلفن: 2042401- 2052633- 20445350

? ايرانيان

مساحت: 5×16 متر، مديريت: خصوصي، سرپوشيده – خيابان فرشته – خيابان نيلوفرتلفن: 2042401- 2052633- 20445350

? باشگاه الوند

مساحت: 6×18 متر، مديريت: خصوصي، روباز – خيابان الوند – خيابان 37 شرقيآهورامزدا – پلاک 18

? باشگاه حکمت

مساحت: 7×5 متر، مديريت: خصوصي، روباز – خيابان شريعتي – اسدي – حکمت – پلاک 101 و 103 – تلفن: 2232852

? باشگاه دلفين

مساحت: 8×20 متر، مديريت: خصوصي، روباز – پاسداران – بهارستان دهم – پلاک 50

? باغ شاطر

مساحت: 15×12 متر، مديريت: دولتي، سرپوشيده – ميدان قدس – خيابان دربند – باغ شاطر

? بانک صنعت و معدن

مساحت: 12×25 متر، مديريت: دولتي، روباز – فرحزاد – چهارراه ميخ سازي – مقابل انبار بانک – تلفن: 2294865

? بانک کشاورزي

مساحت: 10× 28متر، مديريت: دولتي – روباز – جنب دانشگاه بهشتي و بيمارستان طالقاني – تلفن: 2403729

? بانک مسکن

مساحت: 12× 25 متر، مديريت: دولتي -، روباز – فرمانيه – ايستگاه مهماندوستباشگاه بانک مسکن

? بانک ملي 1

مساحت: 25× 50 متر، مديريت: دولتي – روباز – آجودانيه – اقدسيه – باشگاه بانک ملي

? بانک ملي 2

مساحت: 14× 10 متر، مديريت: دولتي – روباز – آجودانيه – اقدسيه – باشگاه بانک ملي- تلفن: 2289051

? بانک ملي 3

مساحت: 12×25 متر، مديريت: دولتي – روباز – آجودانيه – اقدسيه – باشگاه بانک ملي

? بنفشه

مساحت: 4× 8 متر، مديريت: خصوصي – سرپوشيده – خيابان ولنجک – خيبان مقدس اردبيليخيابان ثارالله

? پارس پرنديان

مساحت: 12× 25 متر، مديريت: خصوصي – سرپوشيده – خيابان شريعتي – سه راه قيطريه هشتم – تلفن: 2235814

? پارک نياوران 1

مساحت: 18× 25 متر، مديريت: دولتي – روباز – خيابان پاسداران – پارک نياوران

? پارک نياوران 2

مساحت: 6× 18 متر، مديريت: دولتي – روباز – خيابان پاسداران – پارک نياوران

? پرديس فدک

مساحت: 8× 15 متر، مديريت: خصوصي – روباز – جنب پمپ بنزين پارک وي – خيابان شادآور – جنب کوچه هشتم – تلفن: 2044935

? پرستو

مساحت: 7×15 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : شهيد کلاهدوز- خيابان دولتچهارراه قنات – شماره 305 – تلفن: 2540828

? رويال ونک

مساحت: 12× 40 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : خيابان ملاصدرا – تقاطع شيراز

? رويال ونک

مساحت:10× 14 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : خيابان ملاصدرا – تقاطع شيراز

? زعفرانيه

مساحت: 6× 18 متر، مديريت: دولتي – روباز – خيابان وليعصر – سرلشکر فلاحي – شهيد کاوه فرزين – تلفن: 4572601

? سامان

مساحت: 12×25 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : ملاصدرا – خيابان سامان – مجتمع مسکوني سامان

? سپهر معرفت

مساحت: 10× 20 متر، مديريت: خصوصي – سرپوشيده – : پاسداران – کوهستان نهمتلفن: 2285686

? ستاره

مساحت: 10× 20 متر، مديريت: خصوصي – سرپوشيده - : انتهاي خيابان پسيان – خيابان شارستان – پلاک 15

? ستاره

مساحت: 7×15 متر، مديريت: خصوصي – سرپوشيده – : ولي عصر – پسيان شارستان 6پلاک 54 – تلفن: 2407375 – 2411688

? شريعتي

مساحت: 7× 25 متر، مديريت: خصوصي – روباز

? شهيد فهميده

مساحت: 10× 20 متر، مديريت: خصوصي – سرپوشيده - : خيابان حکمت – خيابان مهر محمدي – روبروي مسجد مفتخر – تلفن: 3-221540

? شهيد کشور دوست

مساحت: 12× 25 متر، مديريت: دولتي – سرپوشيده - : خيابان شهيد خدامي – روبروي هتل هما – تلفن: 8776860-8772264

? طليعه نوين

مساحت: 12× 15 متر، مديريت: خصوصي – سرپوشيده - : پاسداران – کوهستان هشتم

? عروس و داماد (حاتمه)

مساحت: 12× 25 متر، مديريت: خصوصي – روباز – خيابان ظفر (وحيد دستجردي) – تلفن: 8776272

? فرآورده هاي نفتي

مساحت: 12× 25 متر، مديريت: خصوصي – سرپوشيده - : خيابان شريعتي – پشت پارک شريعتي

? فردوس

مساحت: 7× 15 متر، مديريت: خصوصي – روباز – چيذر – ميدان ندا – تلفن: 674056

? قصر موج

مساحت: 10× 12 متر، مديريت: خصوصي – روباز – ميرداماد – کوچه شمس تبريزي – تلفن: 222285

? کار و امور اجتماعي

مساحت: 10× 22 متر، مديريت: دولتي – روباز – وليعصر نرسيده به پارک وي

? کشتي راني

مساحت: 6 ×12 متر، مديريت: دولتي– روباز – : پاسداران – بعد از ميدان احتشاميه

? مازيار ايرانيان (2)

مساحت:7 × 17 متر، مديريت: خصوصي - روباز – : چيذر – بن بست تنيس – تلفن: 2210691

? مجتمع مسکوني لاله

مساحت: 8× 5/14 متر، مديريت: خصوصي – سرپوشيده – تلفن: خيابان شيراز جنوبي – 16 متري سامان – پلاک 31

? مجتمع ورزشي ونک

مساحت: 16× 28 متر، مديريت: دولتي – روباز – : ونک – خيابان عطار

? مجد (البرز)

مساحت: 15× 20 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : خيابان ميرداماد – تقاطع مدرستلفن: 2222483

? مجموعه انقلاب 1

مساحت: 5/16× 33 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : خيابان ولي عصر – جنب بيمارستان قلب – باشگاه انقلاب – تلفن: 6- 2043101

? مجموعه انقلاب 2

مساحت: 50×25 متر، مديريت: دولتي– سرپوشيده – : خيابان ولي عصر – جنب بيمارستان قلب – باشگاه انقلاب – تلفن: 6- 2043101

? مجموعه شهيد کشوري

مساحت: 26× 50 متر، مديريت: تربيت بدني -، سرپوشيده - : ميرداماد – رازان جنوبياستاديوم شهيد کشوري

? مجموعه ظفر 1

مساحت: 6× 17 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : آجودانيه دارآباد – انتهاي نياوران

? مجموعه ظفر 2

مساحت: 12×25 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : آجودانيه – دارآباد – انتهاي نياوران

? مجموعه فرهنگي کوثر

مساحت: 12×25 متر، مديريت: دولتي - ، روباز - : بزرگراه صدر – ديباجي جنوبي

? مجموعه ورزشي چمران

مساحت: 12× 25 متر، مديريت: دولتي – روباز – : خيابان شريعتي – بعد از پل صدر تلفن: 2213035

? محموديه

مساحت: 6× 18 متر، مديريت: خصوصي – سرپوشيده – : خيابان ولي عصر – بعد از محموديه – پلاک 1645

? محموديه

مساحت: 12× 25 متر، مديريت: خصوصي – سرپوشيده – : خيابان ولي عصر – بعد از محموديه – پلاک 1645 تلفن: 2074733

? منطقه3 بعثت (مدرسه)

مساحت: 7× 25 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : شميران – الهيه – روبروي دادسراتلفن: 26216

? مواج

مساحت: 12× 25 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : پاسداران – اختياريه – خيابان شهيد تسليمي - تلفن: 2548020

? مهد آزاده

مساحت: 5× 8 متر، مديريت: خصوصي – روباز

? مهد اميد و مادر

مساحت: 6× 10 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : ميدان ونک – ملاصدرا – شيراز جنوبيخيابان سامان – پلاک 101 - تلفن: 8033088

? مهد انصار قائم (مدرسه)

مساحت: 4× 12 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : پاسداران – سه راه فرمانيهنارنجستان هشتم – پلاک 19 - تلفن: 2295988

? مهد پرديس

مساحت: 4× 7 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : خيابان فرمانيه – ابتداي ديباجي شمالي تلفن: 2284882 – 2289317

? مهد خانه و آفتاب

مساحت: 3× 6 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : تلفن: 2542396

? مهد درخشان

مساحت: 2/5× 8 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : ميدان پيروز – قيطريه جنوبي – سه راه قيطريه – کوچه پنجم (آذر) تلفن: 2545799

? مهد صالح

مساحت: 8× 18 متر، مديريت: خصوصي – روباز – :

? مهد فرشته

مساحت: 9× 15 متر، مديريت: خصوصي – روباز – :

? مهد کار و انديشه

مساحت: 5/2× 5/6 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : خيابان ظفر – خيابان افشارخيابان نونهالان (دليري) پلاک 50 - تلفن: 2003504

? مهد گل پرور

مساحت: 3× 5/8 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : خيابان پيراسته – خيابان ثارالله- کوچه محمدي – پلاک 1

? مهد گلسرخ

مساحت: 108×33 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : ملاصدرا – شيراز جنوبي

? مهد گل مريم

مساحت: 4× 8 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : مقصود بيگ (خيابان کرم علي رضايي ) – بن بست دادخواه – پلاک 8 - تلفن: 2216376

? مهد ليلا و لادن

مساحت: 5× 10 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : قلهک خيابان اول دولت – پلاک 99

? مهد مريم

مساحت:7 ×8 متر، مديريت: خصوصي – روباز – :

? مهد يادگار شهيدان

مساحت: 5× 7 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : تلفن:2574223 – 2941132

? نساء

مساحت:6 ×18 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : بزرگراه صدر – ميدان پيروزي – پلاک 8 تلفن: 2540826

? هتل آزادي

مساحت: 8×12× متر، مديريت: دولتي – سرپوشيده ، – : تقا طع اوين – هتل بزرگ آزادي

?هتل استقلال

مساحت: 4× 12متر، مديريت: دولتي – سرپوشيده – : تقاطع پارک وي – هتل استقلال

? هتل اوين

مساحت: 16× 21 متر، مديريت: دولتي – روباز – : بزرگراه چمران - روبروي شهربازي

? هتل هما

مساحت: 11× 28متر، مديريت: دولتي – سرپوشيده – : بالاتر از ميدان ونک – خيابان بيژن - تلفن:9-8773021 – 5-7883030

? ياران

مساحت: 16×14 متر، مديريت: خصوصي – سرپوشيده – : پاسداران – روبروي بانک مرکزي

حوزه شمال شرق

*آفتاب ظفر

مساحت: 5× 10 متر، مديريت: خصوصي – : خيابان ظفر – شهيد فريد افشار – کوي دولتشاهي – پلاک 16 - تلفن:2007172

* آموزشگاه هوائي

مساحت: 12×25 متر، مديريت: دولتي– روباز – : خيابان دماوند - ايستگاه فرودگاه

* اسپرت کلاب بزرگ

مساحت: 12× 28متر، مديريت: خصوصي– روباز – : پاسداران – بوستان هشتم – خيابان يزدي- تلفن: 2840419

* اسپرت کلاب کوچک

مساحت: 12×28 متر، مديريت: خصوصي– روباز – : پاسداران – بوستان هشتم – خيابان يزدي - تلفن:2840419

* امير و غزال

مساحت: 12× 9 متر، مديريت: خصوصي– سرپوشيده – : فلکه سوم تهرانپارس - خيابان 196 غربي – خيابان 121 شمالي - تلفن:7867989

* ايران

مساحت: 8× 15متر، مديريت: دولتي– روباز – : خيابان دکتر شريعتي – خيابان يخچالاستخر ايران - تلفن:2617373

* بانک ملت

مساحت: 16× 25 متر، مديريت: دولتي – سرپوشيده – : خيابان پاسداران – بعد از نوبنياد – نرسيده به سه راه فرمانيه – کوهستان نهم - تلفن: 2282044

* پيام

مساحت: 25× 8 متر، مديريت: دولتي– روباز – : خيابان شريعتي – روبروي فرهنگسراي انديشه - تلفن: 811379

* پيام

مساحت: 12× 33متر، مديريت: دولتي –سرپوشيده – : خيابان شريعتي روبروي فرهنگسراي انديشه تلفن: 8112379

* پيروزي

مساحت: 12×33 متر، مديريت: تربيت بدني – روباز – : انتهاي پيروزي ورزشگاه پيروزي

* تکتا

مساحت: 12× 7 متر، مديريت: خصوصي– سرپوشيده – : خيابان پاسداران – انتهاي بوستان نهم تلفن:2552502

* تهران جوان

مساحت: 26×33 متر، مديريت: خصوصي– روباز – : جاده آبعلي – کيلومتر 4 – روبروي کارخانه ايران ابزار - تلفن: 73439977

* تهران جوان

مساحت: 8×15 متر، مديريت: خصوصي– سرپوشيده – : جاده آبعلي – کيلومتر 4 – روبروي کارخانه ايران ابزار - تلفن: 73439977

* جهان تربيت

مساحت: 6×13 متر، مديريت: دولتي – روباز – : مجيديه – 15 متري اول – خيابان شهيد مهدوي - تلفن:8414819

* خامنه اي پور

مساحت: 23× 14 متر، مديريت: دولتي - روباز – : خيابان تهران نو – ميدان امامتآموزش و پرورش منطقه 13

* دارائي

مساحت: 23× 12 متر، مديريت: دولتي – روباز – : فلکه چهارم تهرانپارس – خيابان استخر

* دلفين سفيد

مساحت: 3/6× 6 متر، مديريت: خصوصي– سرپوشيده – : خيابان آيت – بالاتر از هفت حوضپلاک 931 - تلفن:7490990

* رسالت

مساحت: 16×50 متر، مديريت: تربيت بدني– روباز – : خيابان شهيد آيت الله مدنينرسيده به پل - تلفن:2-7812021

* ساجا

مساحت: 33× 14متر، مديريت: دولتي – روباز – : خيابان دماوند – ايستگاه فرودگاه

* ساقدوش 1

مساحت: 12× 9 متر، مديريت: خصوصي– روباز – : خيابان پاسداران – بوستان نهم - تلفن:9-2505957

* ساقدوش 2

مساحت: 12×9 متر، مديريت: خصوصي– سرپوشيده – : خيابان پاسداران – بوستان نهم - تلفن: 9- 2505957

* شرق

مساحت: 6× 12متر، مديريت: خصوصي– سرپوشيده - – : ميدان رسالت – سرسبز غربي – بين آزادي و سامان

* شرق 1

مساحت: 7×10 متر، مديريت: خصوصي– سرپوشيده– : ميدان رسالت – سرسبز غربي - تلفن: 7894999

* شريفي

مساحت: 10×8 متر، مديريت: خصوصي– روباز – : تپه شمس آباد – خيابان استاد حسن بناخيابان شريفي تلفن: 2375000

* شفق

مساحت: 12× 17 متر، مديريت: خصوصي– سرپوشيده – : مهرآباد جنوبي – انتهاي شمشيرياول پادگان

*شهرک اميد

مساحت: 13×8 متر، مديريت: دولتي - سرپوشيده – : خيابان تهرانپارس – فلکه چهارمقنات کوثر - تلفن: 7872237

* شهيد رجائي

مساحت: 30/12× 25 متر، مديريت: دولتي - سرپوشيده – : مجيديه – 16 متر دومتربيت بدني منطقه 8

* شهيد طوقاني

مساحت: 16× 22 متر، مديريت: تربيت بدني - سرپوشيده – : شميران نو – ميدان القديرروبروي پارک - تلفن: 7450645

* شهيد عباس پور

مساحت: 33× 16 متر، مديريت: دولتي– روباز – : تهرانپارس – بولار – شهيد عباسپور

* صنايع دفاع

مساحت: 16× 33 متر، مديريت: دولتي – روباز – : فلکه اول تهرانپارس – انتهاي خيابان 154 شرقي – نبش بلوار

* صنايع دفاع

مساحت: 25× 12متر، مديريت: دولتي – روباز – : فلکه اول تهرانپارس – انتهاي خيابان 154 شرقي – نبش بلوار

* فدک

مساحت: 12× 25 متر، مديريت: دولتي – سرپوشيده – : خيابان شهيد مدني شمالي – پشت پارک فدک - تلفن: 7810091

* فرهنگسراي اشراق

مساحت: 25× 12 متر، مديريت: دولتي – روباز – : فلکه دوم تهرانپارس – خيابان جشنواره - تلفن: 7323839

* قائم

مساحت: 12× 33متر، مديريت: خصوصي– روباز – : تهران نو – روبروي پمپ بنزينبالاتر از ايستگاه بلال حبشي

* مدائن

مساحت: 5/12× 25 متر، مديريت: خصوصي– سرپوشيده – : خيابان سازمان آب – 15 متري شيرازي تلفن: 4-7343623

* مرکز تحقيقات آب

مساحت: 25× 10 متر، مديريت: دولتي – روباز – : خيابان تهرانپارس – وفادار شرقيشهرک آب و فاضلاب

* مظهر دانش

مساحت: 12× 24 متر، مديريت: دولتي - روباز – : تهرانپارس – خيابان بهار – مدرسه مظهر دانش تلفن: 704475

* ناشنوايان

مساحت: 12×25 متر، مديريت: - روباز – : خيابان تهران نو – روبروي بيمارستان بوعلي تلفن: 7563525

* هتل نهاجا 1 و 2

مساحت: 12× 25 متر، مديريت: دولتي– روباز – : خيابان پيروزي – ستاد فرماندهي نهاجا – شماره 1 و 2

* هلال احمر

مساحت: 22× 12 متر، مديريت: دولتي– روباز – : خيابان جشنواره نرسيده به شهرداري منطقه 4

* همت

مساحت: 3× 7 متر، مديريت: خصوصي – سرپوشيده - : خيابان مفتح – نبش سميه تلفن: 9-8831641

 

حوزه شمال غرب

*آتش نشاني

مساحت: 12×24 متر، مديريت: خصوصي – روباز – : ميدان حسن آباد – ايستگاه آتش نشاني - تلفن: 6703444

* آهو

مساحت: 8× 15متر، مديريت: خصوصي – سرپوشيده – : شهرک راه آهن – بلوار کاجبنفشه يک تلفن:6077824 – 4701332

* احسان

مساحت: 4×5/8 متر، مديريت: خصوصي – روباز – فلکه اول صادقيه – گلناز جنوبيخيابان 23 – پلاک 4

* اديب

مساحت: 8× 15 متر، مديريت: خصوصي – سرپوشيده – آيت الله کاشاني – بلوار شهرداريخيابان 16 – پلاک 19 تلفن:6670004 – 6679004

* اکباتان فاز 3

مساحت: 10× 20 متر، مديريت: خصوصي - ،: فاز 3 اکباتان – باغ شرافت

* الزهرا

مساحت: 20 × 15 متر، مديريت: خصوصي ، دولتي - ، روباز - : ونک – دانشگاه الزهرا

* اميد مادر

مساحت: 7× 11متر، مديريت: خصوصي-، سرپوشيده - : ونک – ملاصدرا – شيراز جنوبيخيابان سامان – پلاک 101- تلفن:8033796

* امير

مساحت: 10× 5متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : اميرآباد – بين خيابان 10 و 11پلاک 549 - تلفن: 631293

* امين

مساحت: 5× 6 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : حافظ شمالي – خيابان رشت – شماره 69

* ايران خودرو 1

مساحت: 30 ×20 متر، مديريت: دولتي -، سرپوشيده - : کيلومتر جاده تهران- کرجايران خودرو - تلفن: 4605292

* ايران خودرو 2

مساحت: 25×16 متر، مديريت: دولتي -، روباز - : کيلومتر جاده تهران- کرج – ايران خودرو - تلفن: 4905292

* ايران زمين (قدس)

مساحت: 7× 14 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : شهرک غرب – خيابان ايران زمينخيابان گلستان – پلاک 384 - تلفن:8090557

* باشگاه مهستان

مساحت: 9× 12متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - :

* برادران خادم

مساحت: 5/12× 25 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : خيابان صادقيه – بلوار فردوس – تقاطع با صفا- تلفن: 4081926

* بهجت آباد

مساحت: 15× 33متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : خيابان حافظ – بعد از کريم خانمجتمع مسکوني بهجت آباد - تلفن:8907359 – 8904711

* بهشت

مساحت: 10× 5/5 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : اميرآباد روبروي درب غربي پارک لاله – کوچه شقايق – پلاک 12 - تلفن:924527 – 928546

* پويندگان

مساحت: 8 ×14متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : خيابان ستارخانه – خيابان برق آلستوم - تلفن:8218671 – 8219776

* پيام دانش

مساحت: 9 × 11 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : فلکه دوم صادقيه – بوستان يکگلستان 3 - تلفن: 4075762

* تمريني مجموعه آزادي

مساحت: 11× 50 متر، مديريت: دولتي ، سرپوشيده، - : اتوبان تهران – کرج – مجموعه ورزشي آزادي – تلفن: 9161

* توانير

مساحت: 5/12× 33 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : خيابان ستارخان – خيابان نيرو - تلفن: 8215038

* تهران

مساحت: 5×11 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : ميدان فلسطين – بازار بزرگمهرکوچه کاخ – 13/151 تلفن: 6463062

* حيدرنيا

مساحت: 15×25 متر، مديريت: تربيت بدني -، روباز - : خيابان حافظ – نبش خيابان نوفل لوشاتو تلفن: 6708338 – 6701400

* حيدرنيا

مساحت: 15× 33 متر، مديريت: تربيت بدني -، روباز - : خيابان حافظ – نبش خيابان نوفل لوشاتو- تلفن: 6708338 – 6701400

* دانشگاه اميرکبير

مساحت: 14× 20 متر، مديريت: دولتي-، سرپوشيده - : ولي عصر – بالاتر از ميدان ونکدامن افشار – پلاک 53

* دخانيات

مساحت: 16×33 متر، مديريت: دولتي – سرپوشيده - - : خيابان قزوين – جنب دخانيات

* دنيا

مساحت: 5/12×5/6 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : شهرک غرب – فاز 5 – خيابان سيماي ايران – کوچه 9 – پلاک 1961 - تلفن: 8076622

* ريحانه

مساحت: 16×8 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : پونک – کوچه امامزاده زينعلي - تلفن:4404793

* زدا

مساحت: 8× 14متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : خيابان آيت الله کاشانيروبروي مسجد مافي – پلاک 3- تلفن: 4116164 – 4109602

* زرافشان

مساحت: 8×10 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : شهرک غرب – خيابان زرافشان

* زرين

مساحت: 4× 8 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : شهرک غرب – فاز 5 – خيابان گذرفروردين پلاک 1995- تلفن:8079972

* سازمان آب

مساحت:15 × 33 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : خيابان حجاب – نبش خيابان فاطمي - تلفن: 656323

* سازمان مسکن

مساحت: 20 ×33 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : شهرک اکباتان – فاز 4 - تلفن: 4643401

* سام

مساحت: 8× 10 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : خيابان حافظ – بعد از خيابان جمهوري کوچه سام – پلاک 28 - تلفن:6705630

* سپهر

مساحت: 10× 10 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : شهرک ژاندامري – خيابان سپهر ساختمان سپهر – تلفن 2-8231001

* سرو

مساحت: 10× 20 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : سعادت آباد – سرو غربيميدان سرو – خيابان آسمان 2 شرقي – پلاک 80 - تلفن:2073596

* سعادت آباد 1

مساحت: 12× 25 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : انتهاي سعادت آباد

* سعادت آباد کاج

مساحت: 5× 8 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : سعادت آباد – خيابان کاج – پلاک 3

* شاهد

مساحت: 8×5 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : سعادت آباد – بعد از ميدان کاجخيابان 5 – پلاک 12

* شايسته

مساحت: 7× 12 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : خيابان سازمان برنامه – ميدان اولخيابان صفائي – پلاک 41

* شهداي بريانک 1

مساحت: 8× 17متر، مديريت: تربيت بدني -، روباز - : ميدان بريانک تلفن: 5736229

* شهداي بريانک 2

مساحت: 5×8 متر، مديريت: تربيت بدني -، روباز - : ميدان بريانک تلفن: 5736229

* شهداي جيحون

مساحت: 8× 15 متر، مديريت: تربيت بدني - ، سرپوشيده - : خيابان جيحون – چهارراه مرتضوي – پلاک 101

* شهرآرا

مساحت: 2× 15 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : اميرآباد – خيابان 7 – پلاک 36 - تلفن: 635216

* شهيد سرلشگر شجاعي

مساحت: 16× 33 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : تهرانسر – بلوار گلها – پايين تر از درب مهندسي

* شيرجه مجموعه آزادي

مساحت: 20× 25 متر، مديريت: دولتي -، سرپوشيده - : اتوبان تهران – کرج – مجموعه ورزشي آزادي - تلفن:9161

* صدف طلائي

مساحت: 6× 12 متر، مديريت: دولتي -، سرپوشيده – : خيابان شيخ بهائي جنوبي – بعد از پل شهرک والفجر - تلفن: 8751365

* صدف طلائي

مساحت: 10× 10 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : خيابان کردستان – خيابان 64 غربيشهرک والفجر - تلفن: 8751365-851365

* فردوس

مساحت: 6/12 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : شهرک غرب – فاز 2 – خيابان هرمزان – ساختمان حافظ - تلفن: 602951

* فروهر

مساحت: 12 ×20 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : خيابان وصال شيرازي – نبش بزرگمهر

* فرهنگسراي بهشت

مساحت: 12×24 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : پونک – فرهنگسراي بهشت

* فيروزه

مساحت: 6× 12 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : خيابان کريم خان – ضلع غربي پارک بهجت آباد – پلاک 41 - تلفن:5-8897744

* فيروزه

مساحت: 5/14 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : کريم خان زند – روبروي پارک بهجت آباد – پلاک 41 - تلفن:8800744

* قهرماني مجموعه آزادي

مساحت: 26× 50 متر، مديريت: دولتي -، سرپوشيده - : اتوبان تهران – کرج – مجموعه ورزشي آزادي - تلفن: 9161

* کاشانه

مساحت: 20× 25 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : آيت الله کاشاني – خيابان سازمان برنامه

* گلباران

مساحت: 10×5 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : اميرآباد – خيابان 7 – پلاک 28 تلفن:630403

* گلستان پارک

مساحت: 4×9 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : شهرک غرب – فاز 1- ايران زمين - تلفن: 8075299

* مجتمع مسکوني A.S.P 1

مساحت: 20× 10 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : خيابان 64 يوسف آباد - بعد از بزرگراه کردستان – A.SP تلفن: 30-2260800

* مجتمع مسکوني A.S.P 2

مساحت: 7×14 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : خيابان 64 يوسف آباد - بعد از بزرگراه کردستان – A.SP تلفن: 30-2260800

* مجموعه درفشي فر

مساحت: 33× 17متر، مديريت: تربيت بدني - سرپوشيده - : آيت الله کاشاني – بعد از مسجد نظام مافي روبروي شرکت واحد - تلفن: 44335252- 4450300

* مجموعه کيمياي نوين

مساحت: 8× 10 متر، مديريت: خصوصي -، : انتهاي جنب آباد – شهرک مبعث – خيابان يکمپلاک 8

* مجموعه نيلگون

مساحت: 5×11 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : شهرک ژاندارمري – خيابان آفتابپلاک 1817 (در دو طبقه) تلفن:8202916

* محموديه

مساحت: 8×15 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : خيابان ولي عصر – ايستگاه محموديه – پلاک 1645

* مرواريد

مساحت: 5/6× 17 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : سعادت آباد – خيابان 9پلاک 35 - تلفن:8092785 – 2041904

* مهرناز

مساحت: 6× 10 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : شهرک غرب – فاز 1 – خيابان گلستانکوچه 8 – قطعه 319 - تلفن: 8099034

* نخل زرين

مساحت: 8× 10 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : يوسف آباد – خيابان 37 – شماره 16

* نقشه برداري

مساحت: 16× 33 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : جاده فرودگاه مهرآبادسازمان نقشه برداري

* نمونه

مساحت: 5/5×5/10 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : شهرک غرب – فاز 2 – خيابان خوارزم – خيابان زرافشان - تلفن: 808228 – 8099898

* نوا

مساحت: 5/3× 15متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : اميرآباد – خيابان انقلاب – اول جمالزاده شمالي – پلاک 5- تلفن:921881 – 921463

* نيروي زميني

مساحت: 15× 23 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : اول جاده قديم کرج – پادگان جي – باشگاه شماره 2

* نيما

مساحت: 10× 5 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : امير آباد – خيابان نصرت – پلاک 119 - تلفن:925472

* ورزشگاه ايزد فردوس

مساحت: 33×5/12 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : خيابان جيحون – خيابان طوس غربيکوچه ايرانخواه – پلاک 116 - تلفن:6016402

* ورزنده 1

مساحت: 17×33 متر، مديريت: تربيت بدني-، روباز - : 20 شمشيري – خيابان شهيد رعنائي - تلفن: 6690900

* ورزنده 2

مساحت: 5× 12 متر، مديريت: تربيت بدني -، روباز - : 20 متري شمشيري – خيابان شهيد رعنائي - تلفن:6690900

* ونک پارک

مساحت: 14× 20 متر، مديريت: خصوصي -، : بزرگراه شهيد چمران – پل مديريت

* هتل انقلاب

مساحت: 20×10 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : خيابان طالقاني – بين ولي عصر و حافظ - تلفن: 6463293 – 6466284

* هتل کوثر

مساحت: 8× 12 متر، مديريت: دولتي -، سرپوشيده - : ميدان ولي عصر – کوچه خسرو خاور – پلاک 8 تلفن:8908371

* هتل لاله

مساحت: 16× 15 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : خيابان فاطمي – نبش حجاب - تلفن:9-656021 – 9- 655021

* هما هواپيمائي

مساحت: 5/16× 33 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : جاده فرودگاه مهرآباد – جنب اداره مرکزي هواپيمائي - تلفن:9116417 – 9116393

* هواپيمائي کشوري

مساحت: 18×33 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : جاده فرودگاه – خيابان معراج - تلفن: 91022871

* يکتا

مساحت: 5/5×5/12 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : يوسف آباد – خيابان 13پلاک 3 - تلفن: 8716440 - 8722448

جنوب شرق

*استخر آتش نشاني

مساحت: 11× 20 متر، مديريت: دولتي-، روباز - : خيابان 17 شهريور نبرد جنوبي

* استخر اداره برق

مساحت: 7×30 متر، مديريت: دولتي -، روباز - : ميدان شهدا اداره برق

* استخر اقبال

مساحت: 11× 18 متر، مديريت: دولتي -، سرپوشيده - : خيابان 17 شهريور پل آهنگ

* استخر ايران امروز

مساحت: 12× 12 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : ميدان بهارستان

* استخر بانک تجارت

مساحت: 12× 25 متر، مديريت: دولتي-، روباز - : خيابان فرودس -، کوچه برلن

* استخر بانک ملي

مساحت: 12×25 متر، مديريت: دولتي -، روباز - : خيابان فردوسي بانک ملي

* استخر تختي خاني آباد

مساحت: 11× 22 متر، مديريت: تربيت بدني -، روباز - : شوش غرب ي- چهارراه خاني آباد

* استخر جهانپناه

مساحت: 12× 25متر، مديريت: تربيت بدني -، روباز - : خيابان 17 شهريور – انتهاي جهانپناه

* استخر حورتن

مساحت: 6× 13 متر، مديريت: خصوصي -، سرپوشيده - : خيابان شيوا – سر آسياب

* استخرسميه

مساحت: 12× 25 متر، مديريت: تربيت بدني-، روباز - : خيابان 17 شهريور – نرسيده به ميدان خراسان

* استخر شرکت واحد

مساحت: 20× 8 متر، مديريت: دولتي-، روباز - : مجاهدين اسلام جنب بيمارستان معيري

* استخر شهيد پناهي

مساحت: 16×33 متر، مديريت: تربيت بدني -، روباز - : ميدان خراسان خيابان پاک تلفن:355566

* استخر شهيد پناهي

مساحت: 8×12 متر، مديريت: تربيت بدني -، روباز - : ميدان خراسان – خيابان پاک تلفن: 355566

* استخر شهيد رستمي

مساحت: 13×33 متر، مديريت: دولتي -، روباز - : مولوي، باغ فردوس روبروي کلانتري 16

* استخر فرجي

مساحت: 13×22 متر، مديريت: تربيت بدني-، روباز - : خيابان خاوران، روبروي اتابک

* استخر قدس

مساحت: 12×25 متر، مديريت: دولتي -، روباز - : شهرزاد، آپارتمان قرمز

* استخر کوکاکولا

مساحت: 5×10 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : خيابان پبروزي - کوکاکولا

* استخر لاله

مساحت: 5×8 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : خيابان کوشک

* استخر مريم

مساحت: 9×4 متر، مديريت: خصوصي -، روباز

*استخر موسوي

مساحت: 12× 30 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : خيابان 17 شهريور – ايستگاه ناصري

* استخر مهدکودک گلها

مساحت: 5×8 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : خيابان 17 شهريور – خيابان شهيد احمدي

* استخر نيروي هوائي

مساحت: 12×30 متر، مديريت: دولتي-، روباز - : خيابان پيروزي پشتيباني مرکز نيروي هوائي

* استخر همايون

مساحت: 12×30 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : خيابان افسريه – 20 متري

* استخر حقيقت

مساحت: 5×10 متر، مديريت: خصوصي -، روباز - : خيابان نبرد کوچه حقيقت پلاک 62 تلفن: 3137624

جنوب غرب

* استخر آتش نشاني

مساحت: 10× 33 متر، مديريت: دولتي -، روباز - : ميدان حسن آباد ايستگاه حسن آباد

* استخر بانک ملي جنوب

مساحت: 12× 32 متر، مديريت دولتي - : خيابان فدائيان اسلام انبار کل بانک ملي

* استخر پايگاه هوائي آذري

مساحت: 12×13 متر، مديريت: دولتي -، روباز - : سه راه آذري جنب بوتان گاز

* استخر دانشگاه تکنولوژي هوائي

مساحت: 18× 32 متر، مديريت: دولتي -، روباز - : فرودگاه مهرآباد ، معراج استخر دانشگاه

* استخر راه آهن (1)

مساحت: 12×33 متر، مديريت: دولتي -، روباز - : خيابان شوش – ميدان راه آهن

* استخر راه آهن (2)

مساحت:7 ×14 متر، مديريت: دولتي -، روباز - : خيابان شوش – ميدان راه آهن

* استخر ربطي

مساحت: 14×33 متر، مديريت: دولتي -، روباز - : خيابان سينا- خيابان قزوينخيابان شهيد محبوب

* استخر سيزده آبان (1)

مساحت: 16×33 متر، مديريت: دولتي -، روباز - : خيابان شهيد رجائي –خيابان سيزده آبان – باشگاه صدري

* استخر شرکت واحد

مساحت: 22× 10 متر، مديريت: دولتي -، روباز - : خيابان فدائينان اسلام – شرکت واحد

* استخر شماره 12

مساحت: 10×20 متر، مديريت: دولتي -، روباز - : نازي آباد ايستگاه پل پنجهزار دستگاه

* استخر شهداي هويزه

مساحت: 16× 33 متر، مديريت: تربيت بدني-، روباز - : خيابان شهيد رجائي – خيابان طباطبائي – روبروي شرکت واحد

* استخر 17 شهريور

مساحت: 16× 33متر، مديريت: دولتي -، روباز - : نازي آباد – بازار دوم پارک 17 شهريور

* استخر شهيد معتمدي کارگران

مساحت: 25×50 متر، مديريت: دولتي -، روباز - : خيابان خزانه بخارائي

* استخر کانون ابوذر

مساحت: 12×25 متر، مديريت: دولتي -، روباز

*استخر کانون بعثت

مساحت: 16× 33 متر، مديريت: دولتي ، سرپوشيده - : اتوبان بعثت، ترمينال جنوب ، ضلع شمالي پارک بعثت

* استخر کانون حر

مساحت: 10×18 متر، مديريت: دولتي-، روباز - : ميدان راه آهن کانون حر روبروي پليس انتظامي

* استخر کانون فرهنگي سلمان

مساحت: 12×25 متر، مديريت: دولتي -، روباز - : خيابان نواب – خيابان سينا – کوچه يخچال

* استخر گمرک شماره (1)

مساحت: 10×18 متر، مديريت: دولتي -، : فرودگاه مهرآباد – کوي کارمندان گمرک

* استخر گمرگ شماره (2)

مساحت: 13× 16 متر، مديريت: دولتي -،: فرودگاه مهرآباد – کوي کارمندان گمرک

* استخر مجموعه بهاران

مساحت: 16×33 متر، مديريت: دولتي -، سرپوشيده - : جاده ساوه - وصف نار – سه راه وليعصر

* استخر مرغوبکار(1)

مساحت: 20× 50 متر، مديريت: دولتي -، روباز - : خيابان شهيد رجائي کوي وليعصر

* استخر مرغوبکار(2)

مساحت: 10× 20 متر، مديريت: دولتي -، روباز - : خيابان شهيد رجائي کوي وليعصر

* استخر منطقه هوائي مهرآباد

مساحت: 12× 25 متر، مديريت: دولتي -، سرپوشيده - : سرآسياب مهرآباد پايگاه يکم شکاري

* استخر نوروز آباد

مساحت: 12×25 متر، مديريت: دولتي -، روباز

* استخر ورزشگاه بهمن

مساحت: 16× 22 متر، مديريت: دولتي -، سرپوشيده - : ميدان بهمن – فرهنگسراي بهمن

* استخر هواپيمائي هما

مساحت: 12×33 متر، مديريت: دولتي- سرپوشيده -: فرودگاه مهرآباد باشگاه هواپيمائي هما

+ نوشته شده توسط عرفان یکتایی در یکشنبه ۱۰ تیر۱۳۸۶ و ساعت 13:45 |